Avand in vedere programe de acest gen Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale din Bucureşti demarează un program educaţional pentru vaccinare, în rândul copiilor şi părinţilor. Va fi implementat şi în şcoli am conceput declaratia de mai jos.

Depuneti aceasta declaratie la scoala pe care o frecventeaza copilul vostru.

Cunoasteti-va drepturile!

Catre Gradinita/ Scoala [NUME GRADINITA/ SCOALA]
Orasul [NUME ORAS]

Domnule Director,

In conformitate cu articolul 29, punctul (6) din Constitutia Romaniei care precizeaza:
“Părinţii sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educaţia copiilor minori a căror răspundere le revine.”

Subsemnatul [NUME] [PRENUME], cetăţean român, născut în Mun. [NUME ORAS], Jud. [NUME JUDET], cu domiciliul în Mun. [NUME ORAS], str. [STRADA] nr. [NUMAR STRADA] , bl. [BLOC], sc. [SCARA], ap. [APARTAMENT], legitimată cu CI seria [SERIE CARTE DE IDENTITATE] nr. [NUMAR CARTE DE IDENTITATE] eliberată de către [SECTIA DE POLITIE] la data de [DATA ELIBERARII], CNP: [CNP], formulez prezenta:

Declaratie de refuz al participarii la programe/ cursuri/ conferinte despre vaccinare/ educatie sexuala

Declar ca refuz participarea la programe/ cursuri/ conferinte ce au ca subiect vaccinarea/ educatia sexuala a copilului meu, [NUME COPIL], CNP [CNP COPIL], avand data nasterii [DATA NASTERE] pe motive personal, deorece acest tip de programe intra in conflict cu convingerile mele.

Data ……….

Semnatura ……….

Nume si prenume parinte ……….