Deisher TA, Doan NV, Koyama K, Bwabye S.

Abstract

OBIECTIVE:
Evaluarea consecințelor asupra sănătatii publice a vaccinurilor produse pe linii celulare ce conțin fragmente de ADN fetal rezidual utilizând metode de laborator și ecologice inclusiv statistici, de biologie moleculară și geonomică.

METODĂ:
Datele privind acoperirea vaccinală pentru ROR si prevalenta autismului și a tulburărilor din spectrul autist din Norvegia, Suedia și Marea Britanie au fost obținute de pe site-urile publice și guvernamentale, precum și din articole peer review publicate. Din punct de vedere biologic, mărimea și cantitatea de ADN fetal contaminant din Meruvax II și Havrix precum și tendința de absorbție a fragmentelor de ADN uman primitiv la nivel celular și nuclear a diverselor linii celulare a fost măsurată și cuantificată folosindu-se electroforeza în gel, microscopie fluorescentă și fluorometrie. În final, analiza geonomică a identificat siturile specifice unde este cel mai probabil să se insereze, în genomul unui copil, fragmentele de ADN fetal.

REZULTATE:
Acoperirea medie a ROR pentru cele trei țări a scăzut sub 90% după publicarea vestitului articol al lui Dr. Wakefield din 1998, insă a început să își revină dupa anul 2001 până a ajuns la procentul de 90% în 2004. În această perioadă, prevalența tulburării de spectru autist în Marea Britanie, Norvegie și Suedia a scăzut dramatic după anul nașterii 1998 și a început să crească din nou după anul nașterii 2000. Cantitatea de ADN mono catenar și dublu catenar din Meruvax II a fost de 142.05 ng/fiolă și 35.00 ng/fiolă, respectiv, 276.00 ng/fiolă și 35.74 ng/fiolă in Havrix. Marimea fragmentelor de ADN din Meruvax II a fost de aproximativ 215 perechi de baze. A existat absorbție de ADN la nivel celular și nuclear în celulele HFF1 și NCCIT. Genele ce au fost identificate că ar avea legături cu autismul (gene asociate autismului, GAA) au o susceptibilitate concentrata de a provoca modificări în stabilitatea geonomică comparativ cu toate genele din genomul uman. Genele GAA de pe cromozomul X, din 19, 15 au la mai puțin de 100 kilobaze depărtare de centrul unei locații de recombinare meiotică dintr-un exon, un punct de rupere dublu catenar.

CONCLUZIE:
Vaccinurile fabricate pe linii celulare umane conțin niveluri mari, inacceptabile de fragmente de ADN contaminante. Genomul uman, in mod natural, conține regiuni care sunt susceptibile de rupturi dublu catenare și mutageneză inserțională a ADN-ului. Sperietura Wakefield a creat un experiment natural care poate demonstra o relație cauzală între vaccinurile produse pe linii celulare și prevalenta autismului.

PMID: 26103708
[Indexat pentru MEDLINE]

Sursa: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26103708